Villkor

Genom godkännande samtycker du till att lämnade personuppgifter används för att skicka email med vintips samt därtill liknande marknadsföringsåtgärder. Du kan när som helst säga upp din prenumeration på dessa utskick.

Jag har tagit del av informationen rörande användningen av personuppgifter och godkänner att mina personuppgifter används i enlighet med vad som där anges.

Personuppgiftsansvarig är
Viva Fine Wines
c/o Giertz Vinimport AB
orgnr: 556552-2066
tel: 08-218388
info@vivafinewines.se

Ändamålet med behandlingen av inhämtade personuppgifter är dels att ett avtal med den registrerade skall kunna fullgöras eller åtgärder som den registrerade begärt skall kunna vidtas innan ett avtal träffas, dels att använda personuppgifterna i marknadsföringsåtgärder från den personuppgiftsansvarige samt från dess koncernbolag, innefattande exempelvis direktreklam. Den registrerade eller annan har enligt 26 § PUL rätt att en gång per kalenderår, efter undertecknad skriftlig ansökan till den personuppgiftsansvarige, erhålla information om behandlingen av den registrerades personuppgifter. Den registrerade har vidare rätt att vid behandling av personuppgifter i strid mot PUL begära att behandlade personuppgifter rättas eller raderas enligt 28 § PUL. Därutöver har den registrerade alltid rätt att genom anmälan till den personuppgiftsansvarige motsätta sig att personuppgifter används i samband med direkt marknadsföring.

COOKIES

En cookie är en liten informationsfil som sparas i besökarens browser. Cookie-filen innehåller endast anonym information, vare sig namn, e-postadress eller några andra personliga uppgifter sparas i den. Vår webbplats använder cookies för att tillhandahålla tjänster efter besökarens förfrågningar till våra servrar. Informationen som sparas i relation till cookiefilen används för inloggningskontroll av medlemmar, mäta antalet sidvisningar och besökare samt underlätta användningen av vissa formulär. Om du inte accepterar användandet av cookies på denna webbplats kan du fritt välja att stänga av dessa via din webbläsares (Internet Explorer, Firefox, Chrome m.fl.) säkerhetsinställningar. Det innebär dock att en del funktionalitet på webbplatsen begränsas.